top of page

Zabezpieczanie budowy nowego domu przed zalaniem: Kluczowe kroki i strategie stosowane przez nas.


Budowa domu to bardzo kosztowny i czasochłonny proces. Wszystko musi być starannie zaplanowane, by budowa przebiegała sprawnie i bez większych komplikacji. Jednym z największych zagrożeń dla budowy jest zalanie, które może spowodować znaczne opóźnienia i dodatkowe koszty. Dlatego też warto zabezpieczyć budowę przed zalaniem już na etapie planowania.

Pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest ustalenie poziomu wód gruntowych na działce budowlanej. Można to zrobić poprzez wykonanie specjalistycznych badań geologicznych. Na tej podstawie można określić, czy na działce występuje zagrożenie zalania i w jaki sposób należy zabezpieczyć fundamenty domu. Następnym krokiem jest wybór odpowiedniej technologii budowlanej. Istnieje wiele rozwiązań, które pozwalają na zabezpieczenie budynku przed zalaniem. Jednym z nich jest zastosowanie specjalnych izolacji wodnych na fundamentach oraz w miejscach, gdzie stykają się ściany z ziemią. Można także zastosować specjalne systemy drenażowe, które odprowadzają wodę z powierzchni działki. Warto także zwrócić uwagę na sposób ułożenia rur kanalizacyjnych i wodociągowych. Powinny one być ułożone na odpowiedniej głębokości, aby nie były narażone na uszkodzenia spowodowane wodą lub przesuwaniem się ziemi. Kolejnym ważnym aspektem jest właściwe odsączanie wody opadowej z dachu. W tym celu można zastosować specjalne rynny i rury spustowe, które odprowadzą wodę z dachu bezpośrednio do kanalizacji deszczowej. Nie można także zapomnieć o zagospodarowaniu terenu wokół budynku. Powinien on być odpowiednio ukształtowany, aby woda deszczowa nie zalegała wokół budynku. Można zastosować różnego rodzaju systemy odwadniające, np. studnie chłonne, które zbierają wodę opadową i przepuszczają ją przez warstwę ziemi, aby nie była ona narażona na parowanie. Podsumowując, zabezpieczenie budowy przed zalaniem jest niezwykle ważne i powinno być uwzględnione już na etapie planowania. Wybór odpowiedniej technologii budowlanej oraz właściwe ukształtowanie terenu wokół budynku mogą znacznie zmniejszyć ryzyko zalania i zapewnić bezpieczeństwo oraz spokojny przebieg budowy.

Comentarios


bottom of page